Jiřího Potůčka 337,
Pardubice - Trnová
tel.: 603 227 890
20 let

Výcvik řidičů - nabízíme tyto řidičské skupiny

Motocykl

Podrobnější informace pro žadatele naleznete zde

Na praktický výcvik přijďte:
- ve vhodném oblečení
- rukavice na motocykl
- výcvik je prováděn pouze
za příznivého počasí

-  přilbou zapůjčíme s komunikačním zařízením pro spojení s učitelemŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY A2
 

 • do skupiny A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem
 • věk 18 let (v den ukončení výcviku) 
 • předpokládaná délka výuky a výcviku 3 - 4 týdny


Suzuki 250


 
ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY A

 

 • do skupiny  A jsou zařazeny
  1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
  2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW,
 • věk 24 let (v den ukončení výcviku)
 • řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit rovněž osobě, která dosáhla
  a) věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla, nebo
  b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.
 • předpokládaná délka výuky a výcviku 2 -3 týdny

 
alt 
 

Omega Czech Autoškola Brno - Dalibor Petr